Verifikacija članstva za forum

    Slika može biti samo u formatima jpg, jpeg i png. Fajl ne smije biti veći od 2mb