Jedan od važnijih projekata je realizovan prije nekoliko dana.

Naime radi se o projektu izgradnje hair česme u čast našeg rahmetli brata Mirze Raščića. Svakako da će ova česma poslužiti onima kojima je to najpotrebnije, jer se radi o državi (Niger) u kojoj nema pitke vode, a dvadeset prvi je vijek.

Ovim putem još jednom bi da se zahvalimo svima u ime grupe i porodice Raščić, koji su uzeli učešće u ovoj akciji.