Članstvo

Učlanjivanjem u grupu imamo priliku učestvovati skoro u svim njenim aktivnostima. Imamo osjećaj pripadnosti, zajedništva. Napokon imamo nešto u čemu ćemo svi biti isti, nešto čime ćemo razbiti barijere, predrasude između podgrupa, mahala, ekipica i svima jasno staviti doznanja da nam je grupa ispred svega toga. Ovo je način da svaki Manijak uradi nešto za grupu, pa makar to značilo, kao u ovom slučaju, izdvajanje minimalnih novčanih sredstava na godišnjem nivou.

Pristup forumu biće moguć samo članovima grupe.

Članska karta će koštati 12 KM. Simbolično – za svaki mjesec po 1 KM. Ona će važiti jednu kalendarsku godinu. Dakle svakog 1. januara slijedi obnavljanje članarina. Članovi grupe će artikle kupovati po regularnoj cijeni, dok će nečlanovi na postojeću cijenu morati dodati još 12 KM nebitno da li se to radilo o dukserici, šalu ili privjesku za ključeve. Artikli će se prodavati po sistemu, jedna članska karta – jedan primjerak artikla (‘nečlanovi’ također jedan primjerak uz naglašenu doplatu), osim za artikle čija pojedinačna cijena neće prelaziti 5 KM. Npr. privjesak za ključeve 5 KM, članovi će moći uzeti neograničen broj, dok nečlanovi mogu uzeti samo jedan primjerak i to s doplatom od 12 KM.

Članovi grupe će također imati prednost pri kupovini svih karata čiji će broj biti ograničen za gostujuće sektore, kako u domaćem prvenstvu tako i u okviru evropskih takmičenja.

Članarinom ćemo dobiti početni kapital za svaku godinu u vidu čistih prihoda, a na početku svake godine to će biti odlična finansijska injekcija za grupu. Duga je godina i svi znamo da ne ide uvijek sve po planu, a kada imamo čime krpiti tamo gdje nije po planu, onda se možemo konstantno zadržavati na vrhu i grupi dati stabilnost. Nadamo se da ćemo svi prepoznati važnost ove članske karte i koliko pomažemo radu grupe plaćanjem članarine.

POSTANI ČLAN GRUPE – OBAVI SVOJU NAVIJAČKU DUŽNOST